مبانی نظری ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

هدف از این مبانی نظری امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی